متن زیر گزارشی است از سخنرانی من در یکی از نشست های تخصصی جشنواره عمار که در تاریخ 16 دیماه 1392 برگزار شد.  خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری نسیم، و سایت سینماپرس هم این نشست را بازتاب دادند. سایت «سیمافکر» نیز ویدئوی کامل این سخنرانی را منتشر کرد (بخش اول ، بخش دوم). 

----------------------------------------------------------------------

 دومین نشست از سلسله نشستهای آسیب شناسی سینمای ایران با عنوان نشست رهیافت های انتقادی به مفهوم سینمای ملی با سخنرانی دکتر شهاب اسفندیاری دکترای مطالعات فیلم از دانشگاه ناتینگهام انگلستان و استادیار دانشکده سینما برگزار شد.

اسفندیاری در ابتدا سخنانش را این گونه آغاز کرد: قرار است درباره مفهوم سینمای ملی و نظریه انتقادی که در دهه های اخیر در محافل فکری و دانشگاهی مطرح شده صحبت کنیم و ببینیم در مورد این مفهوم چه مباحثی در دنیا در جریان است و نسبت ما با این مباحث چیست. در ابتدا مقدمه ی کوتاهی عرض می کنم. درمورد اینکه چرا امروز می خواهم در مورد سینمای ملی صحبت کنم. آیا سینمای ملی یک مفهوم واضح است یا نه. سینمای ملی چه نسبتی با ملت و ملیت دارد و هویت ملی کدام است تا بتوانیم این مفهوم را تعریف کنیم. اید توجه کرد که در هر دوره ای این کلمات بار معنایی و مفهومی خاص خودشان را دارند.

 


ادامه مطلب ...