اشاره:

در تاریخ 29 فروردین 1393، برنامه «مناظره» شبکه یک سیما به بحث پیرامون شخصیت  و آراء شهید سید مرتضی آوینی اختصاص داشت. من هم یکی از مدعوین این برنامه بودم. این برنامه بازتاب گسترده ای در رسانه ها پیدا کرد و واکنش هایی را هم برانگیخت. متن زیر پاسخ من به یکی از این واکنش ها است.

فیلم کامل این برنامه را می توانید از اینجا در سایت «سیما فکر» دریافت یا مشاهده کنید. خبرگزاری های ایرنا، فارس، مهر  و تسنیم هم گزارش هایی از این برنامه منتشر کردند.

در میان واکنش های مختلف به این برنامه، یادداشت خانم کوثر آوینی (لینک) را منصفانه تر و خالی از حقد و کینه های مرسوم یافتم. و البته پاسخ تعریض شان به سخنان خودم در برنامه فوق را هم در متن زیر داده ام.  

-------------------------------------------

خبر آمد که نقدنویس «معززی»، در صفحه فیسبوک خویش، تلویحا بنده حقیر را در ردیف «دروغگویان بی شرمی» قلمداد کرده که ﺑﺎ ساختن ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺍﺯ شهید آوینی دنبال آن هستند که «ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ، ﻓﺮﻗﻪﺍﻱ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ». ظاهرا از ﻧﻈﺮ ایشان تنها خود ایشان هستند که «قربتاً الی الله» و «خالصاً لوجه الله» درباره شهید آوینی سخن گفته و می گویند و امثال حقیر هرچه بگوییم صرفاً قصدمان این است که «پالس مورد نظر ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ شود» و «ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﻧﺼﻴﺐ شود».
به حرمت آن شهید بزرگواری که این نقدنویس به «سببی» با او نسبت یافته، از پاسخ دادن به این «تهمت» ها می گذارم. متأسفانه گویا این نقدنویس از «مرام» و «اخلاق» آن بزرگواری که مدتی با او معاشر بوده، بهره چندانی نبرده. و الا بجای نشر اتهامات در پستوی فیسبوک و منع نقل قول آن(!)، جوانمردانه می آمد رو در رو می نشستیم و سخن می گفتیم تا شاید به حقیقت نزدیک شویم. در این صورت حتی می توانستیم ردیف کنیم فهرست «عواید» خودمان را و ببینیم در این بیست و یک سال چه کسانی به واسطه عکس یادگاری داشتن با آوینی و خاطره داشتن با آوینی و منتسب بودن به آوینی بیشتر «بهره» و «منفعت» برده اند و با نهادها و ارگانها و موسسات دولتی و نظامی و شهری قراردادهای «کتاب» و «مستند» و «مجله» بسته اند. 
من البته در بیان این مطالب باید قدری احتیاط کنم، چون آخرین بار که در برنامه «هفت» از این نقدنویس صرفا یک سوال کردم درباره مجله شان، بسیار برآشفته شدند، و حتی یک نفر در مقام «بادی گارد» ایشان در یک روزنامه «سوپرحزب اللهی» مرا آماج حمله و بدگویی قرار داد. (این که این «بادی گارد» بعدها به واسطه «ارتباط» با «هوارد گوردون» خیالی شهرت جهانی کسب کرد، بماند!)
و اما درباره «کشف بزرگ» و «مچ گیری ماهرانه» و «افشاگری عظیم» این نقد نویس علیه حقیر که مستمسک نوشته خشم آلود ایشان در فیسبوک شده است.


ادامه مطلب ...